Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Radošovce
Radošovce č. 70
919 30 Radošovce


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 13:00

Obec Radošovce
Radošovce č. 70
919 30 Radošovce

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 33 5592303

Web: http://www.obecradosovce.sk

E-mail: ouradosovce@mail.t-com.sk

IČO: 00682233

DIČ: 2021147722

Bankové spojenie

IBAN: