eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Úradná tabuľa - Obec Radošovce (okres Trnava) 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia IPR EBO 86800 "Nové objekty V2-Prežarovňa v SO 640"

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia IPR EBO 86800 "Nové objekty V2-Prežarovňa v SO 640"

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie


Prílohy