eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Úradná tabuľa - Obec Radošovce (okres Trnava) 

BIDSF D4.2"Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu", časť "Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie v SO 490:V1"-návrh na vydanie kolaudačného rozdhodnutia

BIDSF D4.2"Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu", časť "Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie v SO 490:V1"-návrh na vydanie kolaudačného rozdhodnutia